Các hoạt động

Tham gia lớp học

Mr. Tài Anh tham gia các lớp học tại VJJCC được hỗ trợ bởi JICA đào tạo về các kỹ năng quản trị doanh nghiệp, tối ưu nguồn lực,…

Tham gia cải tiến tại hiện trường

Tham dự tập huấn và giao thương tại Nhật Bản

Đến thăm và làm việc tại Công ty Hikariss Co., Ltd
Đến chào xã giao và dự tiệc ở Toà thị chính với Thị trưởng thành phố Ayase, Nhật Bản

Tham gia kết nối giao thương tại Tokyo và Osaka