Gia công kim loại tấm chính xác

Gia công khung máy và vỏ máy

Gia công chế tạo thép

Gia công chi tiết máy